Universālās brusu kurpes

a b t
30 100 2,0
30 100 2,0