Būvskavas

a b Gab. Pārklājums
200 6,5 150 neapstrādāts
270 8 80 neapstrādāts
320 10 40 neapstrādāts
200 6,5 150 cinkots
270 8 80 cinkots
320 10 40 cinkots
200 6,5 150 karsti cinkots
270 8 80 karsti cinkots
320 10 40 karsti cinkots
200 6,5 150 neapstrādāts
270 8 80 neapstrādāts
320 10 40 neapstrādāts
200 6,5 150 cinkots
270 8 80 cinkots
320 10 40 cinkots
200 6,5 150 karsti cinkots
270 8 80 karsti cinkots
320 10 40 karsti cinkots