Balsta stiprinājums T veida

a b c t Kāja
90 310 110 5,0 200x16