Balsta stiprinājums L veida

a b c t Kāja
70 60 100 5,0 200x16
84 90 130 5,0 200x16